Korkutan araştırma: Derslere katılım azaldı

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan bir araştırma, üniversitelerde öğrencilerin sınıf içi derslere iştirakinin pandemi öncesine kıyasla çok daha düşük düzeyde kaldığını ortaya koydu. Çoğunluğu İngiltere’de bulunan 339 iştirakçinin soruları cevapladığı ankette akademisyenlerin yüzde 76’sı yani dörtte üçü Kovid-19 kısıtlamalarının gevşemesine karşın yüz yüze işlenen derslere daha az sayıda öğrencinin geldiğini söyledi. Yüz yüze eğitimlere iştirak düzeyinin sorulduğu ankette iştirakçilerin yüzde 29’u öğrencilerin yüzde 41 ile 60 oranında derslere geldiğini belirtirken yüzde 26’sı yüzde 21 ile 39 ortasında derslere iştirakin olduğunu kaydetti. Akademisyenler devamsızlık ve iştirakin düşük olmasının ana nedenlerini öğrencilerin yerleşkeye gelmek istememelerinin yanı sıra fiyatlı işte çalışıyor olmalarına, ruh sıhhati sıkıntıları yaşamalarına ya da gereğince hazırlık yapamamalarına bağladı.