Resmi Gazete’de bugün (27 Haziran 2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisinde, Ar-Ge yahut Tasarım Merkezlerinde Görevlendirilmelerine ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Temel İngilizce Kısmı Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri