Mevlid kandili ne zaman, önemi nedir? Kandilde yapılacak ibadetler…

Mevlid kandili için artık çok kısa bir zaman kaldı. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi idrak edilen Mevlid kandilinde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu kutlanırken, sevinç ve şükürler ibadetler ve dualarla iafde ediliyor. Diğer yandan pek çok kişi de son günlerde “Kandilde yapılacak ibadetler ve oruç tutmanın fazileti nedir?” araştırması yapıyor. İşte, 2021 Mevlid kandili tarihi ve kandilde yapılması tavsiye edilen ibadetler…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. Gecesi idrak ediliyor. Hicri takvim ay takvimi esaslı olduğu için her yıl kandil gecelerinin tarihleri değişiklik gösteriyor.

2021 yılı Mevlid kandili ise 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor.

61698931ae298b58c2ea928d

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid kandili Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in doğumunu kutladığımız gecedir. Diyanet İşleri Ali Erbaş, Mevlid kandili ile ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde şu mesajı yayınlamıştır.

O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

Rabbimiz onu bizlere, “şahit, müjdeleyici, uyarıcı” ve “dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi” olarak tanıtmaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah’a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah’ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber’in sünneti, Kur’an’ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

Mevlid-i Nebiyi anmak, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır.

Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah’a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir.

Bugün yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa insanlık huzuru yaşayacaktır. Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur.

Bu itibarla Mevlid-i Nebi, aynı zamanda Müslümanlar için bir tefekkür ve muhasebe iklimidir. Sözler, fiiller, idealler ve sorumluluklar dairesinde bütün bir hayatın, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebeye tâbî tutulmasıdır.

Gönüllerdeki peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımaktır.

KANDİLDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid kandilinde yapılacak farklı bir ibadet olmadığını dile getirmektedir. Ancak bu o özel gecede boş durmak anlamına gelmemektedir.

Allah-u Teala’nın “O olmasaydı alemleri yaratmazdım.” sözünün muhatabı Hz. Muhammed (SAV)’nin doğum yıldönümü olan Mevlid kandilinde Kuran-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, özellikle Salatı Fethiye- Salatı Nariye gibi salavatları bol bol okumak tavsiye edilmektedir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Mevlid Kandili’nde oruç tutmakla ilgili kesin bir hüküm bulunmamaktadır, ancak alimler, tutulmasının iyi olacağı yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bununla birlikte,

Peygamber efendimizin, Pazartesi günü oruç tuttuğu ve sebebini sorduklarında, ise “Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum” buyurduğu aktarılmıştır. (Hak Sözün Vesikaları)