Kamu bilişim hizmetleri alımlarında yetkilendirme dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 ay sonra yürürlüğe girecek Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında İştirakçilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, kamu yönetimleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında iştirakçilerin taşımaları gereken kriterlerin belirlenmesi, bunlar doğrultusunda yetkilendirilmesi, kelam konusu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendirmelerin askıya alınması yahut iptal edilmesine ait adap ve temelleri belirliyor.

Buna nazaran, kamu bilişim projelerini yürütecek iştirakçiler için “Kamu Bilişim Yetki Belgesi”, yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek iştirakçiler için “Yazılım Yetki Belgesi”, sızma testi hizmetlerini sunacak iştirakçiler için “Sızma Testi Yetki Belgesi” düzenlenecek. Dokümanları alabilmek için yönetmelikte belirtilen kuralları taşımak gerekecek.

Bakanlığa yapılan müracaatlar en geç 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Müracaatın uygunluğu halinde, Kamu Bilişim Yetki Evrakı, Yazılım Yetki Evrakı yahut Sızma Testi Yetki Evrakı elektronik ortamda düzenlenecek ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek.

Kamu Bilişim Yetki Evrakı, Yazılım Yetki Evrakı yahut Sızma Testi Yetki Belgesi’nin müddeti, istenilen evrakların içinden geçerliliği en yakın bulunanın tarihine kadar olacak halde düzenlenecek. Doküman müddetinin uzatılmasının istenmesi halinde geçerlilik mühletinin bitim tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar tekrar müracaat yapılacak.

Aykırılık durumunda doküman askıya alınabilecek

Denetimde, yönetmeliğe tersliğin ya da yanlış ve/veya aldatıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde ilgili yazılı olarak uyarılacak, tersliğin giderilmesi için 6 aya kadar mühlet verilecek ve yetki evrakı askıya alınacak. Verilen müddette karşıtlığın giderilmesi halinde askıya alma durumu sona erecek, tersliğin giderilmemesi halinde ise yetki evrakı iptal edilecek.

Yetki dokümanı askıya alınan iştirakçiye, dokümanın askıda kaldığı mühlet boyunca tıpkı cins yeni bir yetki evrakı verilmeyecek.