İngiltere’de 10 Müslüman’dan 7’si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor

İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanlara yönelik hususlara odaklanan “Hyphen” isimli web sitesi, 22 Nisan-10 Mayıs’ta İngiltere’de yaşayan 700’ü genç (18-24 yaşlarında) 1503 Müslüman’ın katıldığı bir anket hazırladı.

Anket, Müslümanların, çalışma ortamlarında karşılaştığı İslamofobik davranışları ve topluma iştiraklerini inceledi.

Siyahi Müslümanlar daha fazla İslamofobik davranışlara maruz kalıyor

Anket sonuçlarına nazaran, hala çalışmakta olan yaklaşık 10 İngiliz Müslüman’dan 7’si iş yerinde İslamofobik harekete maruz kalıyor.

Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik davranışlar, çoğunlukla, müşterilerle yahut dışarıdan bireylerle irtibat kurdukları esnada, iş yerindeki toplumsal etkinliklerde ve terfi almaya çalıştıkları esnada görülüyor.

Özellikle siyahi Müslümanlar, iş yerinde öteki azınlıklara nazaran daha fazla İslamofobik yaklaşıma uğruyor. İngiliz Müslümanların yüzde 37’si işe alım kademesinde bunu deneyimlediğini söylerken bu oranın, çalışan siyahi Müslümanlar ortasında yüzde 58 olması dikkati çekiyor.

İngiltere’deki Müslümanların topluma iştiraki arttı

Ankette, son periyotlarda artan ömür maliyetlerinin, İngiltere’deki Müslümanların hayatını da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Ankete katılan İngiliz Müslümanların yüzde 54’ü, faturalar, yiyecek ve yakıt üzere temel masrafları karşılamanın, 5 yıl öncesine nazaran daha güç olduğunu lisana getirdi.

Öte yandan, anket sonuçlarına nazaran, İngiltere’de İslamofobiye ve artan ömür maliyetlerine karşın, topluma iştirakten düzgünleştirilmiş birtakım beklentilere kadar değişen alanlarda hala geniş bir iyimserliğin olduğu da dikkati çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 68’i, 5 yıl öncesine kıyasla İngiltere’de Müslümanların topluma iştirakinin arttığını ve yüzde 58’i de İngiltere’de büyüyen genç Müslümanlar için daha fazla rol modeli olduğu görüşünü paylaştı.

Yayın hayatına yeni başlayan “Hyphen” isimli web sitesi, Daily Telegraph ve National’ın eski editörü Martin Newland ve daha evvel The Times, Observer ve Al Jazeera’de vazife yapan Burhan Wazir tarafından yönetiliyor.

Merkezi Londra’da bulunan Hyphen, Avrupa kıtasındaki yaklaşık 30 milyon Müslüman’ın kıtanın kültürel, politik ve ekonomik görünümünü şekillendirmede oynadığı artan rolü gündeme getirmeyi hedefliyor.