BDDK: Bağımsız denetime tabi olmayan şirket kapsam dışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari kredilerde getirilen son tedbirle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. TL kredi kullanılması için döviz varlığına getirdiği hududa açıklık getiren, BDDK bir şirketin ilgili mevzuat uyarınca bağımsız kontrole tabi bir şirket statüsünde olmaması durumunda kelam konusu şirketin karar kapsamına girmeyeceğini duyurdu.

BDDK’nın cuma akşamı duyurduğu karar sonrası yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi gayesiyle yaptığı açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından daha evvel bankalara, kredilerin kullandırım emeline uygun olmayan süreçlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi için azami itinanın gösterilmesi istikametinde talimatlar verilmişti. Lakin kimi şirketlerin, Döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz konum fazlası bulunmasına karşın, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz durumu tuttukları görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun şartlı TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir muhtaçlık olmadığı halde kimi şirketlerce döviz alımı gayesiyle kullanılmaya devam etmektedir.

Bu prestijle, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin aktif bir halde çalışmasını ve kredilerin maksadına matuf bir formda kullanılmasını sağlamak emeliyle gerekli görülen bir makro ihtiyati önlem olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Şura Kararı(Karar) alınmıştır.

Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ait yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür:

Karar Kapsamına Dahil Olma Koşulları ve Kapsama Dahil Olunmayan Haller:

1. 660 sayılı Kanun Kararında Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız kontrole tabi bir şirket (Şirket) olması,

2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,

3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; faal toplamından yahut son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması.

Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi üstteki her 3 koşulun birden sağlanması gerekmektedir.

1. kuralın sağlanmaması halinde, yani bir şirketin ilgili mevzuat uyarınca bağımsız kontrole tabi bir Şirket statüsünde olmaması durumunda kelam konusu şirket bu Karar kapsamına girmeyecektir.”