Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa’nın ilk 4 maddesinde…

Anayasa’nın ilk dört maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir devlet olduğundan, resmi diline, başkentine, bayrağına ve milli marşına kadar önemli konulara yer veriliyor. Ve ilk üç maddede bulunan konular dördüncü madde ile koruma altında tutuluyor. İşte, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan Anayasa’nın ilk dört maddesi…

ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

TÜRKİYE ANAYASALARI HANGİLERİ?

Kanun-i Esasi (1876) (Osmanlı dönemi)

Teşkilat-ı Esasiye (1921)

1924 Anayasası (1924)

1961 Anayasası (1961)

1982 Anayasası (1982)